ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

กาดประชารัฐเจียงฮาย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม 7-9  มีนาคม 25 […]
Read more
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเ […]
Read more
ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลชุมชนธวัชบุรี ศูนย์กา […]
Read more
และเปิดใจรับธรรมะ-ธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต” โดยความร่วมมือระหว่าง […]
Read more
ณ สถานีเกษตรที่สูงวาวี ดอยช้าง เชียงราย โดยท่านวิทยากร รศ ดร […]
Read more
22-23 กุมพาพันธ์ 2561
Read more
ระหว่างวันที่ 26 กุมพาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
Read more
ณ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
Read more
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และถวายรายงานการดำเนินงานของ […]
Read more