ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป […]
Read more
ในโอกาศย้ายไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนราชประชานุเค […]
Read more
ในโอกาศย้ายไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ที่โรงเรียนราชประชาน […]
Read more
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 2561 และพิธีลงนาม MOU กับเครือข่ายมหามิ […]
Read more
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  […]
Read more
การทำงานร่วมกับเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล&# […]
Read more
ณ บ้านห้วยต้นตุ้ม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Read more
ณ ศูนย์บริการคนพิการอำเภอเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จังหวั […]
Read more