ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
Read more
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ระหว่ […]
Read more
และแนวคิดการพัฒนาระบบคุณภาพ ของ McKinsey&Company
Read more
เพลง วอนแม่นางนอน เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง โดย…เด็กๆ […]
Read more
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง ปีงบประม […]
Read more