ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับส […]
Read more
  ดาวน์โหลด
Read more
  ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง  การรับ […]
Read more
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่ […]
Read more
ปิดโหมดสีเทา