ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้ใหญ่ใจดี

โดยมีครูณัฐวิภาและครูเกศราเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
Read more
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สโมสรไลออนส์ นครเชียงราย ร่วมบริจาคสิ่งข […]
Read more
ปิดโหมดสีเทา