ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้ใหญ่ใจดี

มอบชุดเสริมพัฒนาการ บลิ๊กซ์พ๊อพ สนามจินตนาการ แก่ศูนย์การศึก […]
Read more
เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนศูนย์ฯ
Read more
มอบเงินให้กับศูนย์ฯ  และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ฯ ในน […]
Read more
โดยมีครูณัฐวิภาและครูเกศราเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
Read more