ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

เรื่อง ทำดอกไม้เพื่อแม่ และกิจกรรมอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2 […]
Read more
ผอ เป็นกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์ก […]
Read more
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
Read more
ณ โรงพบาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับครูศูนย์การศึกษาพิเ […]
Read more