ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

โดยมีครูณัฐวิภาและครูเกศราเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
Read more
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยทางศูนย์ฯ นำโดยคณะผู้บริห […]
Read more
ในการกำจัดต่อบริเวณ แฟลตที่พักฯ ของศูนย์
Read more
และ ร่วมเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ เด็กชาย จิณณวัตร ใจสักเสิญ
Read more
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารพระราชทานชั้น  […]
Read more
ปิดโหมดสีเทา