ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
Read more
 ของมาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน 4 ประเภทความบกพร่องและมา […]
Read more
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณโรงแรม บีพี สมิหลา บิช สงขลา
Read more
และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อม  ตามนโยบายปฏิรู […]
Read more
กิจกรรม : ฝึกซ้อมการอพยพภัยพิบัติ กรณี แผ่นดินไหวและอัคคีภัย […]
Read more
ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย […]
Read more
การประกอบอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาศ 28-29 สิงหาคม 25 […]
Read more