ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2560 กิจกรรมตักบาตรทำบุญ ถวายเป็นพระ […]
Read more
ผอ เป็นกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์ก […]
Read more
โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ก […]
Read more
กระบวนการ PLC การจัดทำแผน IEP และระบบคูปองการศึกษา สำหรับนัก […]
Read more
https://www.youtube.com/watch?v=xf5-FMofqPw&feature=you […]
Read more