ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 […]
Read more
ข้อมูลหน่วยบริการและผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึก […]
Read more
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
Read more
กาดประชารัฐเจียงฮาย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม 7-9  มีนาคม 25 […]
Read more
ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเ […]
Read more
ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลชุมชนธวัชบุรี ศูนย์กา […]
Read more