ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง ปีงบประม […]
Read more
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง ปีงบประม […]
Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย
Read more