ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

นักเรียน อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เชียงของ ณ ที่ว่าการอำเภอขุ […]
Read more
  ดาวน์โหลด
Read more
  ดาวน์โหลด
Read more
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธ […]
Read more
คำถามแรกเมื่อเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (1 […]
Read more
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง  การรับ […]
Read more
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่ […]
Read more