ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

SPCR News

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดอบรม การอบรมจัดทำ […]
Read more
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เร […]
Read more
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ […]
Read more
ประกาศ รหัสผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษป […]
Read more
บรรยากาศการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ศูนย์การศึก […]
Read more