ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Contact

19399232_1917020751914580_8537732138858076523_n

Line Official Account

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑ ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ ๔๒๐/๑ หมู่ ๒๑ บริเวณ เกาะลอย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๐-๐๒๑๘, ๐๘-๑๔๗๓-๐๘๒๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ ที่ตั้ง ๕๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙ หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๑๕๒๑๒๙

WORKING HOURS

08:300 - 16:00
Monday to Friday

PHONE

โทร.053-152159

EMAIL

specialchiangrai@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

All fields are obligatory