ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

คลิ๊กลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

https://drive.google.com/open?id=0B2QhmyEVaxnTVVluRnhNQlIzWnc

คู่มือการติดตั้ง

(หากติดตั้ง IEP Online เสร็จแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับ Serial Number)

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1

ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม IEP online แล้ว

1

บ้านดอน

21

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

2

บ้านดอยฮาง

22

บ้านโล๊ะป่าห้า

3

บ้านทุ่งหลวง

23

บ้านเวียงกลาง

4

บ้านทุ่งหลวง

24

บ้านเวียงเดิม

5

บ้านนางแลใน

25

บ้านสันกลาง

6

บ้านนางแลใน

26

บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

7

บ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์)

27

บ้านสันต้นขาม

8

บ้านปงเคียน

28

บ้านหนองบัวแดง

9

บ้านปางขอน

29

บ้านหนองหม้อ

10

บ้านปางลาว

30

บ้านห้วยขม

11

บ้านป่าซางเหนือ

31

บ้านห้วยแม่ซ้าย

12

บ้านป่าบง

32

บ้านหัวดอย

13

บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

33

แม่มอญวิทยา

14

บ้านป่าอ้อดอนชัย

34

ร่องเบ้อวิทยา

15

บ้านโป่งนาคำ

35

เวียงแก้ววิทยา

16

บ้านโป่งน้ำร้อน

36

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

17

บ้านเมืองชุม

37

อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง)

18

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

38

อนุบาลเมืองเชียงราย

19

บ้านร่องห้า

39

อนุบาลเวียงชัย

20

บ้านริมลาว

40

อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

1063total visits,1visits today