ข้อมูลสารสนเทศคนพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
 แสดงจำนวนคนพิการของแต่ละสำนักงานที่รับผิดชอบ:
ที่
ชื่อสำนักงาน
ที่อยู่
โทร
จน.คนพิการ(คลิก)
อ.เมือง
  1
เทศบาลนครเชียงราย
59 ถ.อุตรกิจ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000
053711333
-
  2
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
089-433-632
  3
เทศบาลตำบลนางแล
เลขที่ 476 หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
053-706017
  4
เทศบาลตำบลบ้านดู่
486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
053-703-653
  5
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อ.เมือง
  6
เทศบาลตำบลสันทราย(อ.เมือง)
อ.เมือง
-
  7
เทศบาลตำบลท่าสุด
อ.เมือง
  8
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน
หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม ตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-694-100
  9
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
-
  10
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
อ.เมือง
053-170-545
  11
เทศบาลตำบลห้วยสัก
374 หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
053-678669
  12
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย
อ.เมือง
  13
เทศบาลตำบลแม่ยาว
200 หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
053-737-359
  14
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
159 หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
053-706-081
  15
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
เลขที่่ 42 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
053-726-368
  16
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
336 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
053-742-687
อ.เมือง มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 2,881 คน    
อ.แม่จัน
  17
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อ.แม่จัน
053-660-782
  18
เทศบาลตำบลแม่คำ
199 หมู่ 1 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
053-779198
  19
เทศบาลตำบลจันจว้า
อ.แม่จัน
053-775-123
  20
เทศบาลตำบลสันทราย
อ.แม่จัน
053-153-554
  21
เทศบาลตำบลป่าซาง
201 ม.1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
053-602-660
  22
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
-
  23
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
อ.แม่จัน
  24
เทศบาลตำบลแม่ไร่
  25
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อ.แม่จัน
  26
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
อ.แม่จัน
053--66-659
อ.แม่จัน มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,359 คน    
อ.เมือง
  27
เทศบาลตำบลสันทราย
อ.เมือง
053-701-188
อ.เมือง มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 209 คน    
อ.แม่จัน
  28
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
อ.แม่จัน
  29
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
อ.แม่จัน
053-664-856
  30
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน
อ.แม่จัน มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 397 คน    
อ.แม่สาย
  31
เทศบาลตำบลแม่สาย
อ.แม่สาย
  32
เทศบาลตำบลห้วยไคร้
395 ม. 2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชัยงราย 57220
053-763-235
  33
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อ.แม่สาย
  34
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
396 หมู่ที่ 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053-675-425
  35
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
202 ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053-668-469
  36
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
222 หมู่ 5 บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
053-646-627
  37
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
หมู่ที่ 5 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053-709-208
  38
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
178 ม.1 ค.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053 78-5009
  39
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
95 ม.4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
053-763-543
อ.แม่สาย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,059 คน    
อ.เชียงแสน
  40
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
888 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
053-777081
  41
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน
659 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
053-650-803
  42
เทศบาลตำบลโยนก
อ.เชียงแสน
053-650-509
  43
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
358 ม.3 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
  44
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
053-955-532
  45
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว
อ.เชียงแสน
  46
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน
อ.เชียงแสน
อ.เชียงแสน มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,132 คน    
อ.เชียงของ
  47
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
อ.เชียงของ
053-791-171
  48
เทศบาลตำบลบุญเรือง
อ.เชียงของ
053-783-155
  49
เทศบาลตำบลเวียง
366 หมู่3 ต .เวียง อ.เชียงของ
053-791-630
  50
เทศบาลตำบลครึ่ง
99 หมู่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
053-783-328
  51
เทศบาลตำบลสถาน
อ.เชียงของ
  52
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
053-192-345
  53
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
อ.เชียงของ
  54
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
อ.เชียงของ
053-918-271
อ.เชียงของ มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,236 คน    
อ.เทิง
  55
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง(เทิง)
อ.เทิง
  56
เทศบาลตำบลเวียงเทิง
อ.เทิง
  57
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
999 หมู่11 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
053-954-162
  58
เทศบาลตำบลเชี่ยงเคี่ยน
65 หมู่ 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง
053-918-086
  59
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อ.เทิง
053-178-580
  60
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ม.5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
053-178-076
  61
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
อ.เทิง
053-954-461
  62
องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
199 หมู่ที่ 10 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
053-954-150
  63
เทศบาลตำบลงิ้ว
-
  64
เทศบาลตำบลสันทรายงาม
อ.เทิง
053-188-059
  65
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
อ.เทิง
  66
เทศบาลตำบลหงาว
96 ม.1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
053-696-333
อ.เทิง มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 2,119 คน    
อ.พาน
  67
เทศบาลตำบลเมืองพาน
อ.พาน
053-721471
  68
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
225 หมู่ 3 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120
053-677-405
  69
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
222 หมู่ที่ 3 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
053-666-151
  70
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
163 หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
053-722-238
  71
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
อ.พาน
053-185-629
  72
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
อ.พาน
  73
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
อ.พาน
  74
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
อ.พาน
053-676-468
  75
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
667 ม.1 ต.ม่วงคำ อ.พาน 57120
053-635-227
  76
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อ.พาน
053-723-962
  77
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
อ.พาน
  78
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
อ.พาน
053-957-070
  79
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
259 หมู่ที่ 3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
053-721-486
  80
องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน
อ.พาน
  81
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
อ.พาน
  82
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
อ.พาน
อ.พาน มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 3,069 คน    
อ.ป่าแดด
  83
เทศบาลตำบลป่าแงะ
อ.ป่าแดด
053-654-126
  84
เทศบาลตำบลป่าแดด
อ.ป่าแดด
053-761-038
  85
เทศบาลตำบลสันมะค่า
77 ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
053-761-599
  86
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
อ.ป่าแดด
053-602-836
  87
เทศบาลตำบลโรงช้าง
อ.ป่าแดด
053-761-123
อ.ป่าแดด มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 527 คน    
อ.แม่สรวย
  88
เทศบาลตำบลแม่สรวย
อ.แม่สรวย
053-786123
  89
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
อ.แม่สรวย
  90
เทศบาลตำบลเวียงสรวย
145 บ้านสันเครือฟ้า ม.11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
053-786-341
  91
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 584 คน    
อ.แม่สรวย
  92
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
053-786-368
อ.แม่สรวย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 189 คน    
อ.แม่สรวย
  93
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
59 ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
053-950-063
  94
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
อ.แม่สรวย
053-724-214
  95
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
อ.แม่สรวย
053-602-816
  96
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
113 หมู่ 12 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
053-950-631
อ.แม่สรวย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 816 คน    
อ.เวียงป่าเป้า
  97
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
อ.เวียงป่าเป้า
053-781-665
  98
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
อ.เวียงป่าเป้า
  99
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
  100
เทศบาลตำบลป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
053-648-963
  101
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง(เวียงป่าเป้า)
อ.เวียงป่าเป้า
053-781-955
  102
องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
อ.เวียงป่าเป้า
  103
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า
  104
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
อ.เวียงป่าเป้า
  105
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อ.เวียงป่าเป้า
053-679-085
อ.เวียงป่าเป้า มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 2,334 คน    
อ.เวียงชัย
  106
เทศบาลตำบลเวียงชัย
อ.เวียงชัย
  107
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
257 หมู่ที่ 7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
053-663-094
  108
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
อ.เวียงชัย
  109
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
อ.เวียงชัย
053-768-119
  110
เทศบาลตำบลดอนศิลา
อ.เวียงชัย
053-736-691
  111
เทศบาลตำบลเมืองชุม
อ.เวียงชัย
053-768-461
อ.เวียงชัย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,570 คน    
อ.แม่ลาว
  112
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
อ.แม่ลาว
053-666-694
  113
เทศบาลตำบลแม่ลาว
อ.แม่ลาว
053-729-689
  114
เทศบาลตำบลดงมะดะ
อ.แม่ลาว
  115
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
177 หมู่ 1 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
053-778-011
  116
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อ.แม่ลาว
053-673-657
  117
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว
  118
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
อ.แม่ลาว
053-778-249
อ.แม่ลาว มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 710 คน    
อ.ขุนตาล
  119
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อ.ขุนตาล
053-797-111
  120
เทศบาลตำบลป่าตาล
อ.ขุนตาล
053-797-176
  121
เทศบาลตำบลยางฮอม
อ.ขุนตาล
  122
องค์การบริหารส่วนตำบลต้า
อ.ขุนตาล
อ.ขุนตาล มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 893 คน    
อ.เวียงแก่น
  123
เทศบาลตำบลม่วงยาย
อ.เวียงแก่น
  124
เทศบาลตำบลหล่ายงาว
อ.เวียงแก่น
053-608-202
  125
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
053-160-382
  126
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อ.เวียงแก่น
053-602-742
อ.เวียงแก่น มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,011 คน    
อ.ดอยหลวง
  127
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
อ.ดอยหลวง
053-790-042
  128
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
199 หมู่ที่ 3 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
053-790-147
  129
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
053-181-699
อ.ดอยหลวง มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 579 คน    
อ.เวียงเชียงรุ้ง
  130
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อ.เวียงเชียงรุ้ง
053-953-118
  131
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง
053-953-418
  132
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
053-172-130
  133
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง
053-173-661
อ.เวียงเชียงรุ้ง มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 842 คน    
อ.พญาเม็งราย
  134
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
234 ม.11 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
053-799-105
  135
เทศบาลตำบลไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
053-672-072
  136
เทศบาลตำบลเม็งราย
อ.พญาเม็งราย
  137
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
อ.พญาเม็งราย
053-788-179
-
  138
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
อ.พญาเม็งราย
053-190-551
  139
องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
อ.พญาเม็งราย
053-194-126
อ.พญาเม็งราย มีคนพิการ รวมทั้งสิ้น 1,118 คน    
อ.แม่ฟ้าหลวง
  140
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
053-730-205
  141
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง
  142
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
053-765-129
  143
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
65 หมู่ 5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
053-767-114