ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฎิบัติราชการตามรอยศาสตร์พระราชา 22-23 มิถุนายน 2561

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

Facebook Comments
Skip to content