ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ขอขอบคุณ เคมี อ.อุ๊ และนักเรียน คอร์ส Entrance รุ่นที่ 31 สาขาเชียงราย

มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 1,300 บาท และเคมี

อ.อุ๊ ร่วมสมทบทุน 9,700 บาท เพื่อสมบริจาค ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

Facebook Comments
Skip to content