ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการฯ

หากท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี เพื่อลดหย่อนภาษี โทร. 051-152159

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/0B2QhmyEVaxnTVjdtRXZZbXJON2c/view

Facebook Comments
Skip to content