ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ นำคณะข้าราชการ บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล

ณ พระจิตกาธาน สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า)

Facebook Comments
Skip to content