ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ นำคณะข้าราชการ บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 


Facebook Comments
Skip to content