ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

นายชัยฤกษ์ เหล่าภราดรชัย สนับสนุนโครงการ “รอยยิ้ม ของขวัญ แบ่งปัน ความสุข”

มอบชุดเสริมพัฒนาการ บลิ๊กซ์พ๊อพ สนามจินตนาการ แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

Facebook Comments
Skip to content