ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

Facebook Comments
Skip to content