ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯนำบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมจำหน่ายสินค้า ในมหกรรมประชารัฐเชียงราย

กาดประชารัฐเจียงฮาย ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้องชม 7-9  มีนาคม 2561  ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก)

Facebook Comments
Skip to content