ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงานสวดอภิธรรมงานศพท่าน ผอ.สมพงษ์ ศรีขำ อดีต ผอ.ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 30

สวดอภิธรรม วันที่ 6-7 ธ.ค. 60 ณ วัดกาสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Facebook Comments
Skip to content