ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ้างบุคคล

ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments
Skip to content