ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด

ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 

Facebook Comments
Skip to content