ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

และ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

Facebook Comments
Skip to content