ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Contact

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๑ ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ ๔๒๐/๑ หมู่ ๒๑ บริเวณ เกาะลอย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๐-๐๒๑๘, ๐๘-๑๔๗๓-๐๘๒๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒ ที่ตั้ง ๕๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๕๒๑๕๙ หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-๑๕๒๑๒๙

วันและเวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย ์
๐๘:๓๐ - ๑๖:๐๐ น.

โทรศัพท์

๐๕๓-๑๕๒๑๕๙

EMAIL

specialchiangrai@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

All fields are obligatory

FAQ คืออะไร ?

FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked Questions ซึ่งหมายถึงคำถามที่พบได้บ่อย หรือคำถามยอดฮิตนั่นเอง โดยมากนิยมเรียกกันว่า “แฟค” หรือเรียกตามตัวย่อว่า “เอฟเอคิว” … บนอินเทอร์เน็ตมี FAQ ในหลากหลายหัวข้อ และเว็บไซต์จำนวนมากก็ได้รวบรวมไว้ให้สามารถค้นหาได้ง่าย

การศึกษาพิเศษ คือ?

“การจัดการศึกษาและบริการสนับสนุนให้กับบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษเป็นพิเศษ ซึ่งครอบคลุมบุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการ และบุคคลที่มีปัญหาหรือ ประสบการณ์ความล้มเหลวในการเรียนด้วยรูปแบบและ วิธีการจัดการศึกษา”

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีที่ไหนบ้าง ?

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
27 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
28 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
30 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
31 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
32 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
34 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
36 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
38 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
39 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
40 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
41 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
42 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
43 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
44 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
45 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
46 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
47 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
48 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
49 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
50 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
51 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
52 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
54 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
55 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
57 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
58 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
59 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
60 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
61 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
62 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
63 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
64 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
66 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
67 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
68 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
69 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
70 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
71 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
72 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
73 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
74 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
75 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
76 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
77 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ รับนักเรียนอายุกี่ปี ?

ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต (จะได้รับการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ สอนอย่างไร ?

ตามโครงสร้างหลักสูตร

1. ทักษะการเรียนรู้

1.1  กลุ่มทักษะพื้นฐาน (อายุแรกเกิด – ปี)

 • ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
 • ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
 • ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
 • ทักษะทางสังคม
 • ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ

1.2  กลุ่มทักษะพื้นฐาน (อายุ ปีขึ้นไป)

 • ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน
 • ทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต
 • ทักษะส่วนบุคคลและสังคม
 • ทักษะการทำงานและอาชีพ

1.3 กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ

 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กออทิสติก
 • ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กพิการซ้อน

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีวินัย
 • ใฝ่เรียนรู้
 • อยู่อย่างพอเพียง
 • มุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักความเป็นไทย
 • มีจิตสาธารณะ

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมคุณธรรม
 • กิจกรรมทัศนศึกษา
 • กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • กิจกรรมเสริมทักษะ และกิจกรรมอื่นๆ

4. การบำบัด

5.  เวลาเรียน

        ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล

6. การวัดและประเมินผล

        วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

เอกสารรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนศูนย์ฯ มีอะไรบ้าง?

หลักฐานในการสมัครเข้าเรียนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้แก่

1. ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
2. บัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน บิดา มารดา
3. ใบสูติบัตรนักเรียน
4. ใบรับรองแพทย์หรือสมุดคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการ

นักเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะสามารถเรียนที่ศูนย์ฯได้ไหม?

สามารถเรียนได้ เพราะศูนย์ฯ มีรูปแบบการให้บริการแบบเยี่ยมบ้าน และ ไป-กลับ  ซึ่งจะมีครูประจำอำเภอและพี่เลี้ยงเด็กพิการ ออกให้บริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

Skip to content