ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การนวดบำบัดเป็นการรักษาแบบองค์รวมรูปแบบหนึ่ง (Holistic Therapy)  สามารถใช้ในการบำบัดรักษาโรค อาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ กระดูก ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดลม  และคลายความเครียดที่สะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อ การนวดเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยอียิปต์ กรีก โรม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเทคนิคการนวดก็ต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม   ซึ่งถือได้ว่าเป็นยาอายุรเวทขนานโบราณ

ลักษณะการนวดบำบัด 

การนวดยืดดัด  ลักษณะการนวดแบบนี้คือ การยืด ดัดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ให้ยืดคลาย

การนวดแบบจับเส้น ลักษณะการนวดคือ การใช้น้ำหนักกดลงตลอดลำเส้นไปตามอวัยวะต่าง ๆ การนวดชนิดนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้นวด ซึ่งได้ทำการนวดมานานและ สังเกตปฏิกิริยาของแรงกดที่แล่นไปตามอวัยวะต่าง ๆ

การนวดแบบกดจุด ลักษณะ การนวดคือ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดของร่างกาย การนวดนี้เกิดจากประสบการณ์ และความเชื่อว่าอวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่าง

Skip to content