ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

นักกิจกรรมบำบัดกระตุ้นการบูรณาการประสาทสัมผัสแก่นักเรียนโดยใช้ห้อง Multisensory room

นักกิจกรรมบำบัดกระตุ้นทักษะการทรงตัวโดยใช้ลูกบอลบำบัด (Therapy ball)

Skip to content